Ökade insatser mot främlingsfientlighet och intolerans

30 aug, 2013 |

Regeringen satsar ytterligare 20 miljoner kronor 2014-2017 för att vidga arbetet med att motverka främlingsfientlighet och intolerans. Det innebär inräknat tidigare satsningar att regeringen sammanlagt avsätter 61,5 miljoner de närmaste fyra åren för att bekämpa främlingsfientlighet och intolerans.

Vi gillar olika (Grafik: Gunnar Helsin)

Vi gillar olika (Grafik: Gunnar Helsin)

Pressmeddelande | 28 augusti 2013 | Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder mot främlingsfientlighet och intolerans. Stöd har till exempel riktats till att bekämpa bland annat antisemitism och islamofobi med fokus på skolan. Just utbildningsinsatser intar en särställning när det gäller det förebyggande arbetet och fler särskilda riktade åtgärder mot skolan kan därför behövas.

Vidare sprids främlingsfientliga budskap alltmer via internet och det arbete som har påbörjats för att höja kunskapen om främlingsfientlighet och intolerans på internet måste fortsätta.

– Den svenska regeringen sticker tyvärr ut i dagens Europa. När ledande politiker i flera europeiska länder spelar på främlingsfientliga och intoleranta värderingar väljer vi i stället att höja ambitionen ytterligare när det gäller att motverka främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. Främlingsfientlighet står i strid med principen om alla människors lika värde och utgör en utmaning mot hela den värdegrund som bär upp vår demokrati, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska