NBV får en ny logotyp efter 42 år

15 sep, 2013 |

Studieförbundet NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, får i höst en ny logotyp och grafisk profil.

NBV:s gamla och nya logotyp

NBV:s gamla och nya logotyp

– NBV:s tidigare logotyp, den blå triangeln, togs fram som ett provisorium för 42 år sedan. I samband med NBVs pågående utvecklingsarbete har det känts naturligt med en uppfräschning av vår logotyp. Den nya logotypen, som tar tillvara den blå triangeln passar bra för ett modernt studieförbund som NBV. Den har ett mer samtida uttryck och kommunicerar vårt namn på ett tydligare vis. På så sätt blir den också enklare att använda för våra medarbetare i vår kommunikation, säger Peter Axelsson, förbundssekreterare på NBV.

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, bedriver folkbildningsverksamhet över hela Sverige. Vi är landets äldsta studieförbund med 120 års erfarenhet av folkbildning. Vi lägger särskild vikt vid frågor som handlar om alkohol och andra droger, folkhälsa och integration. NBVs verksamhet växer och når fler deltagare. De senaste fyra åren har verksamheten ökat med ca 50 procent.

Tillsammans med logotypen så lanserar NBV också en ny grafisk profil. I den återkommer användandet av trianglar i olika blå nyanser. Manéret är tänkt att vara flexibelt och kunna användas på olika sätt beroende på målgrupp och sammanhang. NBV gör därtill en fotosatsning som ska dokumentera den egna verksamheten. Dessa bilder ska användas i kommunikationsarbetet.

– Arbetet med den nya grafiska profilen påbörjades för ett och ett halvt år sedan. Processen har förankrats hos våra förtroendevalda och bland personalen. Nu påbörjar vi skiftet och arbetet kommer att fortsätta under hösten, säger Peter Axelsson.

NBVs nya logotyp och grafiska profil är framtagen av Anton Hull, AD, och Maria Loohufvud, AD, på Pasadena Studio.

Mer information

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska