Bidrag för att uppmuntra till ökat valdeltagande

27 nov, 2013 |

Under 2014 är det val till både Europaparlamentet och till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Sök bidrag till aktiviteter som får fler unga att rösta.

Röstning

Röstning

Källa :: Ungdomsstyrelsen :: Bidrag för att uppmuntra till ökat valdeltagande

Ansökningstider

Bidraget finns att söka mellan den 1 november 2013 och den 3 januari 2014. Beslut kommer i februari 2014.

Ansök här – Ungdomsstyrelsens ansökningssystem öppnas i ett nytt fönster.

Ni kan söka bidraget

Ideella föreningar eller ickestatliga stiftelser som:

  • är självständiga och demokratiskt uppbyggda
  • respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering
  • har verksamhet utan vinstsyfte sedan minst två år före ansökan om bidrag.

Kommunala verksamheter kan också söka. (Skolor kan inte söka bidrag för aktiviteter som sker inom ramen för skolans undervisning och obligatoriska verksamhet).

Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten.

Ungdomsstyrelsens prioriteringar

Ungdomsstyrelsen prioriterar projekt som:

  • Gör aktiviteter inför både Europaparlamentsvalet och riksdags-, landstings- och kommunalvalen 2014. Projekten kan dock välja att bara arbeta med Europaparlamentsvalet eller med de nationella valen.
  • Involverar unga och/eller utrikes födda i alla åldrar.
  • Verkar i områden där valdeltagandet varit lågt i tidigare val.
  • Involverar många personer med aktiviteter som skapar ett engagemang.
  • Verkar för demokratisk delaktighet. Projekt som sätter valdeltagandet i ett sammanhang och idéer som gynnar förtroendet för det demokratiska systemet prioriteras.
  • Involverar flera aktörer som tillsammans ger projektet en hög kvalitet, exempelvis projekt där ideella organisationer, kommuner och politiker samarbetar.
Bidragets storlek

Under förutsättning att regering och riksdag anslår medel ska Ungdomsstyrelsen fördela omkring sju miljoner kronor.

Ungefärligt maxbelopp för projekten är 400 000 kr, någon undre gräns finns inte.

Projektens längd

Projekten får starta tidigast den 10 februari 2014 och kan pågå till den 31 december 2014. Slutredovisning ska ske senast den 1 februari 2015.

Vilka typer av projekt kan man göra?

Projekten kan bestå av många olika typer av aktiviteter. Det kan vara debatter, att följa en politisk sakfråga före och efter valet, dans- teater- och andra kulturprojekt, skolturnéer, mediaprojekt med mera.

Bidrag ges inte för studieresor till Bryssel eller liknande. Aktiviteterna ska genomföras i Sverige.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska