Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund har beviljats ett nytt projekt

23 maj, 2014 |

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beviljat ett nytt projekt Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.

Projekt

Projekt

Projektet Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle kommer att genomförföras i samverkan med Sveriges Kvinnolobby och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV.

Media i en hög grad konstruerar den felaktiga bilden av invandrarkvinnor. Enligt Ylva Brune, doktor i medieforskning, har sällan media nämnt denna grupp i positiv bemärkelse utan istället negativ bemärkelse genom att dessa kvinnor framställs som arbetslösa, förtryckta av sina män och ovilliga att arbeta.

Under projektets gång kommer vi att anordna en riks-, fyra regionala- och en ungdomskonferens.

Mer info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska