Män och pojkar ska lyftas i det nordiska jämställdhetsarbetet

27 aug, 2014 |

[Reykjavik, den 26 september 2014] Våra män och pojkar behöver engageras mer i arbetet för jämställdhet – men de ska också själva ta ansvar för sin aktivitet i jämställdhetsarbetet. Det säger Eygló Harðardóttir, Islands jämställdhetsminister och ordförande för Nordiska ministerrådet, vid jubileumskonferens för det 40-åriga nordiska jämställdhetssamarbetet.

Eygló Harðardóttir (Foto: Hörður Ásbjörnsson )

Eygló Harðardóttir (Foto: Hörður Ásbjörnsson )

Ministern betonar hur viktigt det är att de nordiska länderna riktar uppmärksamheten mot män och de olika manifestationer av maskulinitet i samhället, samt på hur dessa påverkar relationerna mellan kvinnor och män.

– Våra initiativ för att främja jämställdhet mellan könen ska mätas utifrån män och kvinnors olika situationer och vi måste betona nödvändigheten av att engagera män och pojkar mer aktivt i jämställdhetsarbetet, säger Eygló Harðardóttir.

– Temat kommer därför att genomsyra nästa nordiska samarbetsprogram på jämställdhetsområdet, som läggs fram vid Nordiska rådets session, säger ministern.

Wallström: Mansrollen Nordens paradnummer

Starka namn som figurerar på talarlistan vid jämställdhetskonferensen i Reykjavik är bl.a. Islands första kvinnliga president Vigdís Finnbogadóttir och Margot Wallström, tidigare svensk jämställdhetsminister och FN-representant för bevakandet av kvinnors utsatta situation i krigs- och konfliktzoner.

Margot Wallström (Foto: UN)

Margot Wallström (Foto: UN)

– Ofta har den bristande jämställdheten setts främst som ett problem för kvinnorna och förvisso är en traditionell mansroll ett av kvinnornas största problem. Men för det mesta är alla överens om att jämställdheten inte är en kvinnofråga utan lika mycket, eller kanske ännu mer, något som angår männen. Just mansrollen är nog det område där det hänt mest på dessa 40 år. Internationellt sett är det vårt paradnummer, säger Margot Wallström.

Wallström konstaterar att mansrollen har debatterats intensivt i olika fora de senaste åren, med ett myller av synpunkter och åsikter, och inte utan en viss ängslan.

– Därför är det så skönt att lyssna till kloka unga män som med ett leende kan säga att det inte är viktigt för killar att vara så coola, att en man kan vara avslappnad utan att för den skull tolerera sexistiska skämt, säger Wallström.

Källa

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska