Kvinnors entreprenörskap i diasporan och i Bosnien och Hercegovina

18 maj, 2015 |

Departement för mänskliga rättigheter och flyktingar i Bosnien och Hercegovina i samarbete med Schweizs Ambassad, FN:s Utvecklingsprogram (UNDP) och NGO Centrum för främjande av det civila samhället (CPCD) i Bosnien och Hercegovina anordnar rundabordskonferensen ”Kvinnors entreprenörskap i diasporan och i Bosnien och Hercegovina” den 21 maj 2015 i Sarajevo.

Affärskvinna

Affärskvinna

Plats: Hotel Sarajevo, Džemala Bijedića 169 A, 71 000 Sarajevo

Syftet med rundabordskonferensen är erfarenhetsutbyte bland kvinnoentreprenörerna från diasporan och Bosnien och Hercegovina, nätverking, kunskaps- och erfarenhetsöverföring samt att motivera andra kvinnor som vill ta itu med entreprenörskap.

På inbjudan av Departementet för mänskliga rättigheter och flyktingar i Bosnien och Hercegovina, kommer Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige att representeras av Senada Bešić, ordförande.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska