Kvinnoriksförbundets 21:a årsmöte

25 jan, 2016 |

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbunds 21:a ordinarie årsmöte kommer att hållas den 19 mars 2016 i Skövde.

Val

Val

Årsmötes värd är BHKRF:s styrelse. Mötet arrangeras i samarbete med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet NBV (NBV Väst).

Plats: BHKRF, Drottninggatan 13, 541 50 Skövde

Tid: lördag den 19 mars 2016, kl. 11.30

Program

  • 11.30 Ledamöternas (ombuds) och gästernas ankomst (Lunch 12.00–13.00)
  • 13.30 Årsmöte
  • Kafferast
  • Föreläsning (i samarbete med NBV)
Vid BHKRF:s styrelsemöte den 23 januari 2016 i Värnamo har man beslutat att vidta klimatåtgärder och minska pappersanvändning – så att all tillkommande post, dokument, handlingar och andra information kommer att skickas digitalt (via e-post eller SMS).

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska