Anna Giotas Sandquist ny ordförande för Sveriges Kvinnolobby

12 apr, 2016 |

Den 9 april valdes Anna Giotas Sandquist till ny ordförande för Sveriges Kvinnolobby. Anna har under flera år ingått i Sveriges Kvinnolobbys arbetsgrupp för jämställdhetsgranskning av budgetar och ser nu fram emot ett bredare engagemang i verksamheten.

Anna Giotas Sandquist

Anna Giotas Sandquist

– Jag är glad och hedrad över att ha blivit vald och för att jag får möjligheten att göra Sveriges Kvinnolobby och kvinnorörelsen till en ännu starkare påverkanskraft, kommenterade Anna Giotas Sandquist.

Anna Giotas Sandquist arbetar som kvalitetschef på Botkyrka kommun. Hon har bred erfarenhet av jämställdhetsarbete och har bland annat arbetat på Jusek, Svenska kommunförbundet och Regeringskansliet. Jämställdhetsintegrering har varit en röd tråd i Annas yrkesliv och hon har också haft en rad olika chefsuppdrag. Anna nominerades till ordförandeposten av Mälardalens Kvinnolobby och valdes av ett enhälligt årsmöte.

Årsmötet valde också tre nya styrelseledamöter: Linda Schang (nominerad av Soroptimisterna), Kirsti Niskanen (nominerad av Kvinnliga Akademikers Förening) och Kerstin Kyhlberg Engvall (nominerad av Kvinnor i Svenska Kyrkan).

Sveriges Kvinnolobbys styrelse och kansli hälsar de nya ledamöterna välkomna!

Källa

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska