Konferens om kvinnor i beroende

1 jun, 2016 |

Den 19-20 september hålls konferens om kvinnor och beroendeproblematik i Stockholm. Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisation KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, är medarrangörer.

Beroende

Beroende

Datum och tid: den 19–20 september 2016, kl. 09.00–17.00

Plats: Clarion Skanstull, Ringvägen 98, 104 60 Stockholm

Konferensen Focus on women in addiction in the 2020’s syftar till att öka kunskapen om kvinnors beroendeproblematik och sätta press på beslutsfattare. Alkohol- , narkotika- och läkemedelsberoende är ett folkhälsoproblem där flickor och kvinnor utgör de mest sårbara grupperna. Forskningen är i hög grad baserad på män liksom olika former av behandling och vård. Därför måste dessa frågor lyftas med ett jämställdhetsperspektiv.

Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisation KSAN arrangerar konferensen tillsammans med ICAA, International Council on Alcohol and Addictions.

Mer info | Källa

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska