Medlemsredovisning

19 apr, 2017 |

Vid inbetalningen av medlemsavgiften till BHKRF ska varje förening/avdelning skicka sitt medlemsregister och följande blankett.

  1.a Förening/avdelning*

  1.b Förening/avdelning och ort (om den inte finns i ovanstående lista)

  2. Vår förening/avdelning är en bidragsgrundande förening i Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige*

  JaNej

  3. Medlemsstruktur - betalande medlemmar från 18 år*

  Kvinnor

  Män

  Totalt

  4. Demokrati - vår förening/avdelning har antagit egna stadgar och bedriver ständig verksamhet. Det är medlemmar och organ utsedda av medlemmarna som demokratiskt beslutar om föreningens/avdelningens verksamhet och ekonomi. Föreningen har sitt medlemsregister med uppgifter: namn, adress, födelseår, kön, datum för inbetalning av medlemsavgift.*

  JaNej

  5. Föreningens/avdelningens plusgiro, bankgiro eller bankkonto*

  6. Ditt namn och efternamn*

  7. E-post*

  8. Mobil eller telefon*

  9. Din funktion i föreningen/avdelningen*

  10. Övrig information som vi bör veta (styrelse- eller adressändringar osv.)

  11. Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta*

  De uppgifter du har lämnat i detta formulär kommer att hanteras i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordningen (GDPR): http://www.bhkrf.se/om-oss/bosnien-och-hercegovinas-kvinnoriksforbunds-dataskyddspolicy/

  En kopia skickas till dig.

  Relaterade länkar: Medlemskap
  Sidan uppdaterad: 2017-04-21

  Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska