Intervju med kvinnor från de ex-jugoslaviska länderna som migrerat till Sverige – för skapandet av ett teaterdrama

16 jan, 2018 |

Kära intervjudeltagare,

Jag är med i en dramatikergrupp på Dramaten som heter Bergman Studio.

Lidija Praizovic (Foto: Lina Siksjö)

Lidija Praizovic (Foto: Lina Siksjö)

Vi har stor frihet att skriva om vad vi vill och bistås med teaterns resurser och regelbunden feedback. Alla deltagarna arbetar med sitt individuella projekt, men vi tar hjälp av varandra. Det finns inga garantier för att det vi skriver kommer sättas upp på Dramaten, men det är målet.

Jag har tidigare skrivit två dramer för ung scen/öst i Linköping. En av pjäserna skrev jag utifrån intervjuer med min pappa, även om det fiktionaliserades väldigt mycket.

Jag har i flera år planerat att starta upp ett projekt och samla in berättelser från kvinnor från de ex-jugoslaviska länderna, om deras liv i migrationens tecken, om att befinna sig mellan två länder. Jag tänker mig det som ett polyfont dokumentärt verk med många röster, berättelser och perspektiv, som bland annat visar på mångfaldens rikedom bland ex-jugoslaver i Sverige. Jag är intresserad av alla klasser, generationer, etniciteter och berättelser, men alltså bara kvinnornas. Och alltså bara av kvinnor som har migrerat, spelar ingen roll om det var som barn eller vuxna, men inte av de som är födda här och mer kan klassas som ”andra generationen”. Jag vet inte om du har läst kanske Svetlana Aleksijevitj eller Julie Otsuka? De har skrivit verk som är baserade på deras intervjuer med ryska kvinnor i krig respektive japanska kvinnor som migrerat till USA. Jag skulle vilja göra något liknande, men alltså med ex-jugoslaviska kvinnor som migrerat till Sverige: både arbetsklassinvandringen, krigsflyktingarna och de som kommer idag (och de som faller utanför dessa kategorier).

Jag undrar om du skulle vilja ge mig en intervju? Om ditt liv innan migrationen och efter, varför du flydde eller flyttade, om att ha två hemländer, om det som är viktigt för dig. I andra hand undrar jag också om du känner några kvinnor som kanske skulle vilja ställa upp och om du i såna fall skulle kunna förmedla mig de kontakterna? Intervjun tar ca en-två timmar, och du kan givetvis vara anonym, i bemärkelsen att jag anonymiserar berättelsen så att personen inte blir identifierbar. Jag har fått låna ljudupptagningsutrustning och jobbar sen med transkribering. Givetvis kommer inget sättas upp på scen eller publiceras innan intervjupersonerna har godkänt materialet.

Du kan prata på svenska eller på ditt modersmål, beroende på vad som känns naturligast för dig.

Det skulle betyda mycket om du ville ställa upp.

Med vänlig hälsning
Lidija Praizovic 070-961 95 79, likilele@hotmail.com

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska