Narkotikautbildning

8 mar, 2019 |

Prevent don’t Promote & Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) arrangerar en narkotikautbildning.

Narkotikautbildning

Narkotikautbildning

Tid: lördag–söndag, den 30–31 mars 2019, från lunch till lunch

Plats: Hotell Nissastigen, Stortorget 2, 332 30 Gislaved

Program

Lördag 30 mars 2019

  • 11.00 Samling, registrering
  • 12.00–13.00 Lunch
  • 13.00–18.00 Föreläsningar
  • 19.00–21.00 Middag

Söndag 31 mars 2019

  • 9.00–12.00 Föreläsningar
  • 12.00–13.00 Lunch
  • 13.00–13.45 Summering, avslutning

Utbildningen omfattar följande områden: svensk narkotikapolitik då och nu, narkotikaberoende och dess konsekvenser, FNs narkotikakonventioner och barnrättskonventionen, prevention, kriminalitet och organiserad brottslighet samt samverkan mellan rättsväsendet, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. En särskild fördjupning kommer att ägnas cannabisfrågan.

Medverkande: Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige (BHKRF), Bosnisk-Hercegovinska riksförbund (BHRF), Bosniakiska islamiska samfundet (BIS), Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet (BHSKF) och Bemuf.

Varje organisation svarar för sina medlemmars logi och resekostnader.

BHKRF har 8 platser. Anmälan till info@bhkrf.se senast på torsdag den 14 mars 2019. Först till kvarn gäller.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska