Andra mötet ”Vi växer tillsammans” i Göteborg

11 apr, 2019 |

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), Språkinstitutet i Sarajevo, Bosnisk-Hercegovinska riksförbund (BHRF), Bosniakiska islamiska samfundet (BIS), Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund (BHKRF), Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet (BHSKF), Bosnien-Hercegovinas muslimska ungdomsförbund (BEMUF) och APU Network arrangerar andra mötet för bosniska föreningar ”Vi växer tillsammans”.

Vi växer tillsammans

Vi växer tillsammans

Tid: lördag den 11 maj 2019, kl. 10.00–16.00

Plats: BHKF Dukat, Hildebrandsgatan 1, 417 05 Göteborg

Det är i språkandet som kunskapen blir till

Program

  • 10.00 Samling, registrering, fika
  • 10.30 Modersmål och tvåspråkighet (MOT), Azra Jelačić
  • 11.00 NBV och medlemsorganisationer (MO) i initiativet Modersmål och tvåspråkighet (MOT), Stefan Lahall
  • 11.45 Hur kan vi uppnå mer tillsammans, Muhidin Čolić
  • 12.30 Lunch
  • 13.30 Planering- och rapportering av verksamheten, Sabaheta Vehabović
  • 14.00 Workshop, Sadeta Murić
  • 15.15 Slutlig diskussion med kaffe och kakor
  • 16.00 Avslutning

Inspirerande möten ”Vi växer tillsammans” har för avsikt att informera och inspirera nuvarande cirkelledare och inkludera nya medlemmar.

Andra mötet gäller bosniska föreningar från Göteborg som samarbetar med NBV Väst inom initiativet ”Modersmål och tvåspråkighet”.

Arrangemanget är alkoholfritt.

Anmälan till Azra Jelačić, azrajelacic@hotmail.com, 070-445 13 35 senast 29 april 2019.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska