Styrelseutbildning

18 nov, 2020 |

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund (BHKRF) i samarbete med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) arrangerar styrelseutbildning för sina medlemmar. Utbildningen kommer att ske online via systemet LifeSize.

Möte

Möte

Föreläsaren är Jan Gyllenbok (Kunskapspartner), författare för böcker Muntlig presentation (1997), I gott sällskap : om sällskapslivet i Sverige (2008), Bättre möten : om mötestyper i ideella organisationer (2013), Ord till tusen : inspirationsbok i ordkunskap, ordbildning och ordanvändning i svenska språket (2014), Stora mötesboken (med Anders Byström, 2015), Grundläggande föreningskunskap (2018) osv.

Jan Gyllenbok

Jan Gyllenbok

Program

Del 1, lördag den 5 december 2020, kl. 10.00–12.00

  • Styrelsen och styrelseåret
  • Hur ett styrelsemöte går till
  • Kort paus
  • Befogenheter och juridiskt ansvar
  • Valberedningens roll

Del 2, lördag den 12 december 2020, kl. 10.00–12.00

  • Inkluderande arbetsformer
  • Inför och under årsmötet
  • Kort paus
  • Konstituerande mötet
  • Styrelsens olika roller

Alla våra medlemmar är välkomna. Anmälan senast måndag den 30 november 2020 till e-post info@bhkrf.se eller telefon 073-940 89 45 (Haris). Möteslänk för LifeSize kommer via e-post.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska

X