Föreläsning om våld i nära relationer

14 jan, 2021 |

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV arrangerar en videoföreläsning av Disa Jagurdžija om våld i nära relationer.

Föreläsning om våld i nära relationer

Föreläsning om våld i nära relationer

Tid: lördag den 20 februari 2011, kl. 10.00–11.30

Join Zoom Meeting

Barn och unga som växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa och våld har högre risk att själva utveckla såväl psykisk som fysisk ohälsa jämfört med andra barn.

Vad säger forskningen och hur kan vi hjälpa barn och unga i utsatta situationer?

Alla våra medlemmar är välkomna. Anmälan senast torsdag den 18 februari 2021 till e-post info@bhkrf.se eller telefon 073-940 89 45 (Haris).

Kontakt

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska