Hotet mot demokratin – beredskap eller dialog?

21 jan, 2021 |

Forum för konstruktiv konflikthantering tillsammans med Brottsofferjouren Sverige arrangerar den digitala konferensen ”Hotet mot demokratin – beredskap eller dialog?”

Cybervåld

Cybervåld

Datum: torsdagen den 4 februari 2021, kl. 09.30–15.00

Vi känner till den utsatthet många inom civilsamhället idag upplever – risken att utsättas för hat- och demokratibrott. Drev i sociala medier, verbala och fysiska hot resulterar många gånger i en självcensurering eller att man helt avslutar sina uppdrag och tjänster.

Så hur kan vi bäst arbeta mot hat- och demokratibrott? Är lösningen organisationers och individers eget beredskapsarbete? Eller är det en ökad dialog inom det civilsamhället kring hur vi gemensamt ska arbeta med problematiken som behövs? Behöver vi nya strategier mot de som hatar och hotar och vilket stöd finns det att få för de som drabbas?

Program
 • 09.15 Det digitala konferensrummet öppnas
 • 09.30 Välkomnande och introduktion
 • 09.55 Brottsofferjouren Sverige informerar om arbetet som bedrivs
 • 10.15 Exempel från verkligheten och olika bemötandestrategier
 • 10.45 Fika
 • 11.00 Gruppdiskussioner
 • 11.30 Digitalt hat – Lisa Kaati vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 När samhället tystnar – Marcin Dekaminsky, Civil Rights Defenders
 • 13.45 Rättsväsendets arbete mot demokratibrott – Polisen berättar
 • 14.15 Gruppdiskussioner
 • 14.45 Redovisning
 • 14.55 Avslut

Sprid gärna i era nätverk och väl mött! Sista anmälningsdag är söndagen den 31 januari.

Anmälan: https://sensus.wufoo.com/forms/zy39ru0541sy1/

Vid frågor eller funderingar kontakta anna.burack@sensus.se.

Forum för Konstruktiv Konflikthantering bildades den 10 mars 2004 och är en vidareutveckling av två tidigare pilotverksamheter, Folkbildning i Freds- och Konfliktkunskap samt Samverkansprojekt för Folkbildning i Konflikthantering.

Nätverket vill inspirera de enskilda medlemmarna och våra organisationer och institutioner att utveckla en bättre förmåga att hantera konflikter konstruktivt. Detta sker främst genom seminarier och utbildningar. Dessa tillfällen erbjuder möjligheter till ett ömsesidigt sökande efter att lösa angelägna, av alla upplevda, gemensamma problem.

BHKRF är genom NBV medlem i Forum för Konstruktiv Konflikthantering.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska