Savezna konferencija Ungdomsstyrelsena 2010.

30 Oct, 2010 |
Savezna konferencija Ungdomsstyrelsena 2010. (Pročitajte više na Ungdomsstyrelsenovoj stranici)

Slika sa Dijalog konferencije 2010. (Foto: BHKRF)

Savezna konferencija Uprave za omladinska pitanja (Ungdomsstyrelsen) 30. novembra i 1. decembra – održava se ove godine u znaku uticaja omladine.

Zašto mladi birači glasaju na način kako to rade? Šta čine mladi koji žele djelovati pravedno i ekološki dok primjenjuju potrošačku moć? Kako mladi koriste socijalne medije? To su neka od aktuelnih pitanja kojima se Uprava za omladinska pitanja detaljnije bavi na ovogodišnjoj saveznoj konferenciji koja se održava u Münchenbryggeriet u Stockholmu.

Savezna konferencija je mjesto za susret svih koji se bave ili su angažovani na omladinskim pitanjima. Tu se sreću političari i službenici iz komuna i regija, vođe za rekreaciju, nastavnici, posrednici za zapošljavanje, socijalni radnici, omladinske organizacije i istraživači.

Uz ovogodišnju temu o uticaju mladih pripremila je Uprava za omladinska pitanja širok seminarski program, između ostalog o seksualnom eksponiranju mladih na internetu, muškom nasilju nad mladim ženama, o zdravlju mladih homoseksualnih, biseksualnih i transseksualnih (LGBT) osoba, kao i o pristupu i prijemu mladih na tržište rada.

Uprava za omladinska pitanja će takođe izabrati omladinsku komunu godine a tokom konferencije će predložene komune imati mogućnost predstavljanja svojih aktivnosti. Prošle godine je Mora dobila priznanje na godišnjoj saveznoj konferenciji i sada će prikazati šta se događalo nakon dobivanja nagrade.

Koštanje

Prijava/kotizacija za konferenciju iznosi 3 500 kr. Za učesnike koji još nisu napunili 25 godina i dolaze iz amaterskih organizacija, lokalnih omladinskih savjeta ili amaterskih omladinskih grupa (ideella organisationer, lokala ungdomsråd eller ideellt arbetande ungdomsgrupper) je prijava 1 100 kr (bez poreza).

U cijenu ulaze seminari, konferencijski materijal, dva ručka, kafa/čaj s priborom, večera i zabava.

Više informacija

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X