Pravila za komentare

24 Oct, 2011 |
Sudijski čekić

Sudijski čekić

Vaš glas se može čuti na bhkrf.se pisanjem kratkih komentara neposredno uz odabrani prilog/članak.

Glavno pravilo je jednostavno

Pokažite poštovanje prema osobama u člancima/prilozima i prema drugima koji komentarišu ili sudjeluju u diskusiji.

Poželjno
 • Komentari/poruke trebaju imati prijateljski i civilizovan ton i držati se teme.
 • Cijenimo brze i otvorene komentare koji se direktno odnose na priloge/članke i imaju najviše 1 000 znakova.
 • Jezik komentara treba odgovarati jeziku stranice (bosanski/hrvatski/srpski ili engleski ili švedski/danski/norveški).
 • Linkovi su dozvoljeni; brišu se ako vode neprikladnim ili irelevantnim sadržajima.
Želimo izbjeći
 • Detalje koji mogu uvrijediti bližnje ili dotične osobe.
 • Uopštavanja i komentare o etničkoj, polnoj, političkoj i vjerskoj pripadnosti ili zanimanju ako je to nevažno u datom kontekstu.
 • Psovke i proste riječi.
 • Poruke koje odstupaju od teme.
 • Nerazumljive poruke i besmislice.
 • Osobne napade ili uvrede.
 • Komercijalne poruke.
 • Pornografska, rasistička ili seksistička mišljenja.
 • Prijetnje, uznemiravanja, klevete ili laži.
 • Pozive na zločin ili druga kršenja švedskog zakona.
 • Neovlašteno objavljivanje materijala zaštićenih autorskim pravima.
Praćenje komentara
 • Redakcija prati i uklanja neprikladne komentare. Ako ste pronašli neprikladan komentar možete to prijaviti redakciji.
 • Funkcija komentarisanja je na raspolaganju i prati se u skladu sa Zakonom o odgovornosti za elektronske oglasne ploče SFS 1998:112 (sv, en). To, između ostalog, znači da osoba koja komentariše u suprotnosti sa zakonom može biti osobno odgovorna za to.
 • Redakcija redovno čita priloge/komentare i briše one koji krše zakon ili naša pravila. Možemo obrisati pojedinačne priloge/komentare ili onemogućiti komentarisanje određenih članaka. Korisniku koji više puta krši naša pravila može se u potpunosti onemogućiti sudjelovanje.

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski Engleski