20 godina Behara

22 Nov, 2011 |
Kulturni program povodom 20-godišnjice udruženja Behar

Kulturni program povodom 20-godišnjice udruženja Behar

Kulturno bosanskohercegovačko udruženje povodom svoje 20-godišnjice (1991.–2011.) priređuje više kulturnih aranžmana:

Petak 18. novembra
  • 18.00 ”Sevdah među nama”, proza i poezija protkani sevdahom: – Almir Sinanagić, Sead Zeljković, Romano i Haris Šehić (u Skövde Kulturhus, Valhall)
  • 21.00 ”Sevdah među nama” (u udruženju Behar)
Srijeda 23. novembra
  • 17.00 Otvorena kuća u udruženju (do 20.00)
  • 18.00 Književno veče: – Nizama Granov Čaušević, prezentacija knjige ”Majka”; – Hajrudin Čaušević, prezentacija knjige ”Djevojčice s ratne fotografije”
Četvrtak 24. novembra
  • 17.00 Otvorena kuća u udruženju (do 20.00)
Petak 25. novembra
  • 17.00 Otvorena kuća u udruženju (do 20.00)
  • 18.00 Kulturni programa povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine: – Mirsad Omerbašić, prezentacija knjige ”Banjalučki crveni kombi”; – Fikret Tufek, ”Bosanska pošta”; – Hajrudin Zukanović, muzika i pjesma; – Hor ”Behar”
Slike
Skövde, 2011-11-18

“Skövde Kulturnatt 2011 : ”Sevdah oss vänner emellan” // Skövde – Kulturno veče 2011. : ”Sevdah među nama” // Almir Sinanagić, Sead Zeljković, Romano & Haris Šehić // Foto: Haris Tucaković

24 slika/e

Skövde, 2011-11-23

Behars 20-års jubileum :: Littärer kväll: Nizama Granov Čaušević och Hajrudin Čaušević // 20 godina Behara :: Književno veče: Nizama Granov Čaušević i Hajrudin Čaušević // Foto: Haris Tucaković

3 slika/e

Skövde, 2011-11-25

Behars 20-års jubileum :: Kulturprogram angående Bosnien-Hercegovinas nationaldag // 20 godina Behara :: Kulturni programa povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

64 slika/e

Stranica obnovljena: 2011-12-04

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X