Projekt Svjetlo u tunelu – žene protiv nasilja

5 Dec, 2011 |
Žena u tunelu

Žena u tunelu

Svjetlo u tunelu (Ljuset i tunneln) je projekt koji se bavi nasiljem nad ženama.

Projekt provodi BH Savez žena u Švedskoj uz potporu Uprave za omladinska pitanja (Ungdomsstyrelsen) i Trezvenjačkog obrazovnog saveza NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV).

Nasilje nad ženama se javlja u mnogo različitih oblika – kao psihičko, fizičko, seksualno, materijalno ili ekonomsko nasilje.

Projektom se nastoji podići svijest među našim članovima o nasilju koje se odvija u tišini. Želimo podstaknuti naša udruženja da rade na podizanju svijesti i edukaciji članova i da budu otvoreniji na znake nasilja u svojoj sredini, porodici, kod rodbine i prijatelja.

U udruženjima želimo izgraditi mreže potpore i mjesta za obraćanje u kriznim situacijama te povećati znanja o pravima zlostavljanih žena.

Informisanje se može vršiti putem studijskih kružoka NBV-a gdje se manje grupe sastaju, uče i razgovaraju o problemu ili putem kulturnih aranžmana s predavanjima o nasilju nad ženama.

Obratite se policiji, centrima za žrtve krivičnih djela (brottsofferjourer), centrima i skloništima za žene i djevojke (kvinnojourer) da bi vidjeli kako oni mogu pridonijeti.

Trezvenjački obrazovni savez NBV ima par filmova o nasilju u edukativne svrhe koji se takođe mogu koristiti u našim aktivnostima.

Informacije o odnosnim publikacijama i nastavnim filmovima postavljene su na našu stranicu:

Referentnu grupu za projekt čine:

koje možete kontaktirati radi razmjene ideja i podrške.

Pri BH Savezu žena djeluje udruženje Ljuset/Svjetlost. Nadamo se da ovim projektom možemo napraviti mrežu (network) u našoj organizaciji, prikupljati informacije za web stranicu Ljuset-a koje bi bile lahko dostupne svim našim članovima, bez obzira gdje se nalaze.

Udruženja koja žele učestvovati u provođenju aktivnosti na temu Nasilje nad ženama mogu se do kraja godine prijaviti vođi projekta.

Nakon završetka aktivnosti u vašem udruženju i izvještaja sekretarijatu o lokalnim aktivnostima isplaćuje se naknada troškova do 2 000 kr.

BH Savez žena za proljeće planira konferenciju o nasilju nad ženama s naglaskom na otkrivanje i sprječavanje nasilja u bliskim relacijama kao i o strategijama za borbu protiv nasilja nad ženama.

Na konferenciju ćemo se vratiti početkom 2012.

Amira Crnić, vođa projekta

Stranica obnovljena: 2011-12-07
Povezani linkovi: Nasilje nad ženama

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski