Projektet Ljuset i tunneln – kvinnor mot våld

5 dec, 2011 |
Kvinna i tunneln

Kvinna i tunneln

Ljuset i tunneln är ett projekt som handlar om våld mot kvinnor.

Projektet drivs av Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund med stöd av Ungdomsstyrelsen och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV.

Våldet mot kvinnor förekommer i många olika former: psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt våld.

Projektet avser höja medvetenheten hos våra medlemmar om våldet som sker i det tysta. Vi vill uppmana våra föreningar att höja kunskapen och utbilda medlemmarna att vara mer öppna för signaler om våld i den nära kretsen, familjen, släkten, bland vännerna.

Vi vill inom föreningarna bygga upp stödjande nätverk och platser som man kan vända sig till i krissituationer, samt öka kunskaper om vilka rättigheter den våldsutsatta kvinnan har.

Informationen kan hållas i form av studiecirklar hos NBV, där man i mindre grupper träffas, läser och diskuterar kring problematiken eller i form av kulturarrangemang med föreläsningar om våld mot kvinnor.

Tag kontakt med er lokala polismyndighet, brottsofferjourer, kvinnojourer eller akutmottagningar för att se vad de kan bidra med.

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV har ett par filmer om våld i utbildningssyfte som också kan nyttjas i våra aktiviteter.

Information om respektive publikationer och utbildningsfilmer har vi lagt upp på vår hemsida:

För projektet finns en referentgrupp bestående av:

som ni kan höra av er till för att bolla idéer med och få stöd.

Inom BHKRF finns i dag föreningen Ljuset. Vi hoppas med projektet kunna göra ett nätverk i vår organisation, samla informationen till Ljusets hemsida och göra den lättillgänglig för alla våra medlemmar oavsett var de befinner sig.

Alla föreningar som är intresserade att genomföra aktiviteter med tema Våld mot kvinnor ska anmäla sitt intresse till projektledaren senast den 31 december 2011.

Efter avslutad aktivitet i din förening samt en rapport från de lokala aktiviteterna till sekretariatet utgår ersättning för kostnader på max 2000 kr.

Till våren planerar BHKRF en konferens om våld mot kvinnor med fokus på hur man kan upptäcka och förhindra våld i nära relationer samt vilka strategier behöver vi ha för att bekämpa våld mot kvinnor.

Konferensen återkommer vi om i början av 2012.

Amira Crnić, projektledare

Sidan uppdaterad: 2011-12-07
Relaterade länkar: Våld mot kvinnor

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska