Međunarodni dan žena 2012.: Jednake plate za jednak rad

7 Mar, 2012 |
Međunarodni dan žena 2012.: Jednake plate za jednak rad

Međunarodni dan žena 2012.: Jednake plate za jednak rad

Razlika plata žena i muškaraca u EU i dalje traje. Žene zarađuju u prosjeku 16–17 posto manje od muškaraca. Kako se razlike mogu izbrisati? To pitanje je u fokusu Međunarodnog dana žena u Evropskom parlamentu 8. marta. Edit Bauer (EPP, Evropska narodna partija, Slovačka), odgovorna za razmatranje ”jednakih plata za jednak rad”, kaže da je napredak u ovom području ekstremno spor.

– Razlozi tog jaza su složeni, različiti i često međusobno povezani. Osim toga, često je to više nego samo pitanje jednakih plata za jednak rad, kaže Edit Bauer.

Ona smatra da uzroci uključuju direktnu i indirektnu diskriminaciju kao i društvene i ekonomske činioce podjele tržišta rada u zanimanjima i sektorima. Druga objašnjenja su da se ženski posao podcjenjuje, nepravedna ravnoteža između posla i privatnog života, tradicije i stereotipi (npr. u izboru obrazovanja i zanimanja).

– Prema stručnim procjenama direktna i indirektna diskriminacija stoje iza oko pola razlike.

8. marta: Jednake plate za jednak rad

Evropski parlament obilježava Međunarodni dan žena 8. mart događajima:

  • 7. marta se organizuje seminar za novinare, a uveče se prikazuju ”Djevojke u Dagenhamu” (”Made in Dagenham”) – film o borbi za rodnu ravnopravnost 60-ih godina u Engleskoj.
  • 8. marta održava se sastanak evropskih parlamentaraca i članova nacionalnih parlamenata na temu jednake plate za jednak rad. Sastanak je otvoren za javnost. To je prilika za razmjenu najboljih iskustava za borbu protiv jaza u platama među polovima i raspravu o budućim mjerama u ovoj oblasti.
  • 8. marta, od 15.00, na Facebooku čata Mikael Gustafsson, predsjednik odbora za rodnu ravnopravnost pri EU. Svi su dobro došli da postavljaju pitanja i raspravljaju o pitanjima rodne ravnopravnosti.

Više informacija

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X