Internationella kvinnodagen 2012: Lika lön för likvärdigt arbete

7 mar, 2012 |
Internationella kvinnodagen 2012: Lika lön för likvärdigt arbete

Internationella kvinnodagen 2012: Lika lön för likvärdigt arbete

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i EU består. Kvinnor tjänar i snitt 16–17 procent mindre än män. Hur kan skillnaderna utjämnas? Frågan är i fokus för årets internationella kvinnodag på Europaparlamentet den 8 mars. Edit Bauer (EPP, Slovakien) som ansvarar för ett betänkande om ”lika lön för likvärdigt arbete” konstaterar att framstegen på området är extremt långsamma.

– Orsakerna bakom löneskillnaderna är komplicerade, olika och ofta sammankopplade. Dessutom handlar det ofta om mer än bara frågan om lika lön för lika arbete och likvärdigt arbete, säger Edit Bauer.

Hon menar att orsakerna innefattar direkt och indirekt diskriminering, liksom sociala och ekonomiska faktorer som arbetsmarknadens uppdelning i yrken och sektorer. Andra förklaringar är att kvinnors arbete undervärderas, ojämlik balans mellan arbete och privatliv, traditioner och stereotyper (exempelvis i val av utbildning och yrke).

– Enligt expertutvärderingar står direkt och indirekt diskriminering för ungefär halva skillnaden.

8 mars: Lika lön för likvärdigt arbete

På Europaparlamentet uppmärksammas den internationella kvinnodagen den 8 mars med olika evenemang:

  • 7 mars arrangeras ett seminarium för journalister och på kvällen visas ”Flickorna i Dagenham” (”Made in Dagenham”) – en film om kampen för jämställdhet i 60-talets England.
  • 8 mars hålls ett möte mellan EU-ledamöter och nationella parlamentariker på temat lika lön för likvärdigt arbete. Mötet är öppet för allmänheten. Det är en möjlighet att utbyta bästa praxis för insatser mot löneklyftan mellan könen och att diskutera framtida insatser på området.
  • 8 mars, från kl. 15.00, chattar jämställdhetsutskottets ordförande Mikael Gustafsson på Facebook. Välkommen att ställa frågor och diskutera jämställdhetsfrågan.

Mer info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska