Pretražujete arhivu za Jednake plate za jednak rad.

Vrijeme je za plate cijeli dan – Manifestacija za rodnoravnopravne plate

19 Feb, 2014 |

Na Međunarodni dan žena 8. marta okupljamo se da bi manifestovali Plate cijeli dan. Dođite i poslušajte govore predstavnika Pokreta 15.53 i Stefana Löfvena, predsjednika Socijaldemokratske stranke. Tu je i muzika, kafa i kolači.

Vrijeme je za plate cijeli dan – Manifestacija za rodnoravnopravne plate

Vrijeme je za plate cijeli dan – Manifestacija za rodnoravnopravne plate

Vrijeme: subota, 8. marta 2014. od 15.00 do 15.53

Mjesto: Sergels Torg, Stockholm Čitajte dalje →

Nordijski forum Malmö 2014. – New action on women’s rights

27 Aug, 2013 |

Nordijski ženski pokret poziva na Nordijski forum Malmö 2014. – Novu akcija za prava žena. Očekuje se učešće 15.000 osoba.

Nordijski forum Malmö 2014.

Nordijski forum Malmö 2014.

Švedski ženski lobi (Sveriges Kvinnolobby) poziva švedske feministe i sve koji imaju šta kazati o ženskim pravima i rodnoj ravnopravnosti da dođu u Malmö 12.–15. juna 2014. Čitajte dalje →

Rodna ravnopravnost pluta

8 Nov, 2012 |

Centralni statistički biro (SCB) objavio je džepnu knjigu ”Govoreći o ženama i muškarcima. Rodna ravnopravnost 2012.” u kojoj je predstavljena svakodnevnica žena i muškaraca u Švedskoj iz rodne perspektive.

Govoreći o ženama i muškarcima. Rodna ravnopravnost 2012.

Govoreći o ženama i muškarcima. Rodna ravnopravnost 2012.

Važno rodno pitanje jeste mogućnost kombinovanja roditeljstva sa zaradom na poslu. Mjera koja se tu koristi je naknada za roditeljski dopust. Korištenje roditeljskog dopusta od strane muškaraca polahko raste, ali žene još uvijek uzimaju najveći dio roditeljskog dopusta. Tokom 2011. koristile su žene 76 posto dana, a muškarci 24 posto. Čitajte dalje →

Međunarodni dan žena 2012.: Jednake plate za jednak rad

7 Mar, 2012 |
Međunarodni dan žena 2012.: Jednake plate za jednak rad

Međunarodni dan žena 2012.: Jednake plate za jednak rad

Razlika plata žena i muškaraca u EU i dalje traje. Žene zarađuju u prosjeku 16–17 posto manje od muškaraca. Kako se razlike mogu izbrisati? To pitanje je u fokusu Međunarodnog dana žena u Evropskom parlamentu 8. marta. Edit Bauer (EPP, Evropska narodna partija, Slovačka), odgovorna za razmatranje ”jednakih plata za jednak rad”, kaže da je napredak u ovom području ekstremno spor.

– Razlozi tog jaza su složeni, različiti i često međusobno povezani. Osim toga, često je to više nego samo pitanje jednakih plata za jednak rad, kaže Edit Bauer. Čitajte dalje →

X