Ženska prava se zanemaruju u korist ”tradicionalnih vrijednosti”

29 Mar, 2012 |
Potpišite peticiju koju su raspisale organizacije za ženska prava širom svijeta

Potpišite peticiju koju su raspisale organizacije za ženska prava širom svijeta

Na ovogodišnjoj 56. komisiji UN-a za status žena (CSW 56) u New Yorku države članice UN-a nisu uspjele u zaključcima u vezi ”tradicionalnih vrijednosti”.

Zanemarivanje ženskih prava radi očuvanja ”tradicionalnih vrijednosti” je zastrašujući razvoj.

Ženski lobi Švedske (Sveriges Kvinnolobby) je izuzetno zabrinut zbog toga i poziva vlade i organizacije da preduzmu mjere zaštite osnovnih ženskih ljudskih prava! Već priznati sporazumi riskiraju da budu poništeni i zato Ženski lobi Švedske poziva na potpisivanje peticije koju su raspisale organizacije za ženska prava širom svijeta (najkasnije 5. aprila 2012.).

Peticija će se predati državama članicama UN-a, CSW i drugim tijelima UN-a za ljudska prava.

Više informacija

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X