Kvinnors rättigheter åsidosätts till förmån för ”traditionella värderingar”

29 mar, 2012 |
Signera den petition som kvinnorättsorganisationer världen över har utlyst

Signera den petition som kvinnorättsorganisationer världen över har utlyst

Vid årets kvinnokommission (CSW 56) i New York misslyckades FN:s medlemsstater med att ta konklusioner med hänvisning till ”traditionella värderingar”.

Att kvinnors rättigheter åsidosätts för att man vill slå vakt om ”traditionella värderingar” är en skrämmande utveckling.

Sveriges Kvinnolobby ser mycket allvarligt på detta och uppmanar regeringar och organisationer att vidta åtgärder för att skydda kvinnors grundläggande rättigheter! Redan etablerade avtal riskerar att rivas upp och Sveriges Kvinnolobby uppmanar därför till att signera den petition som kvinnorättsorganisationer världen över har utlyst (senast den 5 april 2012).

Petitionen kommer att överlämnas till FN:s medlemsstater, CSW och FN:s övriga enheter för mänskliga rättigheter.

Mer info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska