Prijava za konferenciju Useljeničke žene na putu za rodnoravnopravno društvo

25 Sep, 2014 |

Prijava za konferenciju Useljeničke žene na putu za rodnoravnopravno društvo – pošaljite jednu prijavu po osobi.

Konferencija Useljeničke žene na putu za rodnoravnopravno društvo

Konferencija Useljeničke žene na putu za rodnoravnopravno društvo

Ručak i užina su uključeni. Učešće je besplatno, ali je broj mjesta ograničen. Za slučaj izostanka bez odjave naplaćuje se iznos od 250 kr. Odjava se mora uraditi najkasnije dan prije konferencije.

Prednost za učešće na konferenciji imaju pozvani članovi BH Saveza žena u Švedskoj i saradničke organizacije.

Molimo, kontaktirajte nas (E-post | 073-940 89 47) ako imate bilo kakvih pitanja ili mišljenja.

Vrijeme za prijavu je isteklo!

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X