Anmälan till konferensen Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle

25 sep, 2014 |

Anmälan till konferensen Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle – skicka ett formulär per person.

Konferensen Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle

Konferensen Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle

Lunch och fika ingår. Deltagande är kostnadsfritt, men antal platser är begränsat. En avgift om 250 kr tas ut vid frånvaro utan avanmälan. Avanmälan måste ske senast dagen innan konferensen.

Förtur för deltagande vid konferensen ges inbjudna BHKRF:s medlemmar och samarbetsorganisationer.

Kontakta oss gärna (E-post | 073-940 89 47) om Du har några frågor eller synpunkter.

Sista anmälningsdag är passerad!

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska