Vrijeme je za ženu na čelu UN-a!

29 May, 2015 |

Od svog osnivanja prije 70 godina imale su Ujedinjene nacije osam različitih generalnih sekretara. Svi su bili muškarci. Krajem 2016. godine završava Ban Ki-moonov mandat i Švedski ženski lobi smatra da je krajnje vrijeme da žena vodi UN.

Saznajte više i potpišite peticiju za ženu na čelu UN-a!

Saznajte više i potpišite peticiju za ženu na čelu UN-a!

Žene su nedovoljno zastupljene u Ujedinjenim nacijama. Samo oko 25% najviših pozicija drže žene. Položaj generalnog sekretara rotira između različitih geografskih područja tako da će svi doći na ”red”. Ali do sada nije bio ”red” na ženu. Ovo uprkos činjenici da su svjetske vlade već na Svjetskoj konferenciji o ženama u Pekingu 1995. postavile 2000. godinu kao cilj postizanja ”totalne rodne ravnopravnosti u UN-u, posebno na profesionalnom nivou i naviše”.

Sada je 2015. i naredne godine bira se novi generalni sekretar. Vijeće sigurnosti UN-a treba predložiti kandidata Generalnoj skupštini. Prije toga pokrenula je Equality Now peticiju za ženu na čelnom položaju i postavila listu kvalifikovanih kandidatkinja.

Rodna ravnopravnost, razvoj i mir u svijetu nikada neće biti postignuti bez pristupa žena pozicijama odlučivanja. Sada Ujedinjene nacije imaju odličnu priliku da preduzmu velike korake ka ostvarivanju ravnopravnosti žena i muškaraca.

Saznajte više i potpišite peticiju za ženu na čelu UN-a!

Pratite diskusije na Twitteru: #TimeforaWoman

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X