Dags för en kvinna som FN-chef!

29 maj, 2015 |

Sedan FN bildades för 70 år sedan har de haft åtta olika generalsekreterare. Alla har varit män. I slutet av 2016 slutar Ban Ki-moon och Sveriges Kvinnolobby tycker att det är hög tid att en kvinna får leda FN.

Skriv under för en kvinna som nästa FN-chef!

Skriv under för en kvinna som nästa FN-chef!

Kvinnor är underrepresenterade i hela FN. Bara ca 25 % av de högsta positionerna innehas av kvinnor. Generalsekreterarposten roterar mellan olika geografiska regioner så att alla ska få sin ”tur”. Men det har inte blivit kvinnors ”tur” än. Detta trots att världens regeringar redan vid världskvinnokonferensen i Peking 1995 satte år 2000 som mål för att nå ”total jämställdhet i FN, särskilt på professionell nivå och uppåt”.

Det är nu 2015 och nästa år väljs en ny generalsekreterare. FN:s säkerhetsråd är ansvariga för att rekommendera en kandidat till generalförsamlingen. Inför detta har Equality Now lanserat ett upprop för en kvinna på chefsposten och tagit fram en lista över kvalificerade kandidater.

Jämställdhet, utveckling och global fred kommer aldrig nås utan att kvinnor får tillgång till beslutspositioner. Nu har FN ett ypperligt tillfälle att ta stora kliv mot förverkligandet av jämställdhet mellan kvinnor och män.

Läs mer och skriv under uppropet för en kvinna som FN-chef!

Följ diskussionen på Twitter: #TimeforaWoman

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska