Forum integracijskih inicijativa

4 May, 2018 |

Šest bosanskohercegovačkih saveza u Švedskoj okupljenih oko zajedničke inicijative o važnosti učenja maternjeg jezika usvojilo je platformu za zajednički i koordinirani rad na ovoj inicijativi pod nazivom Forum integracijskih inicijativa.

Forum integracijskih inicijativa

Forum integracijskih inicijativa

Forum integracijskih inicijativa predstavlja zajednički okvir kroz koji će organizacije biti u mogućnosti uspješnije djelovati prema članstvu i široj javnosti. Forum nije samostalno registriran, ali se njegov rad temelji na legitimitetu organizacija koje ga sačinjavaju. Sve odluke donose se isključivo kroz saradnju i saglasnost svih organizacija koje pripadaju Forumu:

Strateške i operativne odluke Foruma donosi Koordinaciono tijelo osnovano 2017. godine, a koje sačinjavaju predstavnici svih organizacija, NBV-a i Instituta za jezik.

Pozadina formiranja Foruma integracijskih inicijativa jeste zajednički rad navedenih organizacija pokrenut 2015. godine u saradnji sa NBV-om i Institutom za jezik iz Bosne i Hercegovine kao partnerima.

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X