Forum för integrationsinitiativ

4 maj, 2018 |

Sex bosniska förbunden i Sverige samlade kring ett gemensamt initiativ om vikten av att lära sig modersmålet antog en plattform för ett gemensamt och samordnat arbete med detta initiativ under namnet Forum för integrationsinitiativ.

Forum för integrationsinitiativ

Forum för integrationsinitiativ

Forum för integrationsinitiativ är ett gemensamt ramverk genom vilket ska dessa organisationer kunna arbeta mer effektivt mot medlemskap och allmänheten. Forumet är inte formellt registrerat, men dess arbete vilar på legitimiteten av de tillhörande organisationerna. Alla beslut fattas enbart genom samarbete och samtycke från alla organisationer som tillhör Forumet:

Forumets strategiska och operativa beslut fattas av samordningsorganet som inrättades 2017, bestående av företrädare för alla dessa organisationer, NBV och Språkinstitutet i Sarajevo.

Bakgrunden för att bilda Forum för integrationsinitiativ. är det gemensamma arbetet i ovannämnda organisationer som inleddes 2015 i samarbete med NBV och Språkinstitutet i Sarajevo som partners.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska