Ruža za ženu

6 Mar, 2019 |

Podržite humanitarnu akciju ”Ruža za ženu” za žene u sigurnoj kući za žene i djecu žrtve nasilja u porodici u Bihaću.

Ruža za ženu

Ruža za ženu

Ova akcija je završena. Pročitajte više

Swishajte 30 kr na 123 276 15 26 (BH Savez žena u Švedskoj) ili 123 453 21 49 (udruženje ”Žena 99” Värnamo).

Hvala Vam!

Do sada je prikupljeno: 6.370 kr (na swish 123 276 15 26) i 1.820 kr (na swish 123 453 21 49, ali za sada nemamo imena uplatilaca)

Hvala:

 • Vahida Mehinović
 • Izeta Krak
 • Haris Tucaković
 • Hana Blagajčević
 • Amela Isanović
 • Senija Bezdrob
 • Dženeta Bradarić
 • Sabina Hadžić Mulalić
 • Mubera Kostović
 • Mersa Mušić
 • Sedina Smajić
 • Almedina Selman
 • Emina Ćejvan
 • Badema Dugalić
 • Fadila Jašarević
 • Aiša Bilić
 • Sabina Mašić
 • Nuzreta Čavka
 • Merima Suhonjić
 • Baisa Krupić
 • Irfana Ploskić
 • Olivera Maran Djudja
 • Manuela Omerović
 • Sanela Ovčina
 • Meho Kapo
 • Džemila Murguz
 • Tarik Čampara
 • Emina Dedić
 • Elvisa Civić
 • Šejla Tursunović
 • Tifa Osmanbegović
 • Sahza Stensson
 • Maida Gečević
 • Alma Softić
 • Alma Džambegović
 • Alma Širbić
 • Samira Ajanović
 • Haris Karamehmedović
 • Suad Čavka
 • Azra Brkić
 • Emina Begović
 • Elvira Rujanac
 • Alja Mašović
 • Sanela Bašić
 • Mirsada Zahirović
 • Zlata Sarhatlić
 • Berina Agović Mustafić
 • Amira Safić
 • Halima Hadžić
 • Mevlida Hadžajlić
 • Fatima Ramić
 • Azra Vražalica
 • Sanda Bošnjak
 • Šerifa Zaklan
 • Mirsada Kahriman
 • Mediha Ajanović Halalkić
 • Sadeta Mešić
 • Emira Mehmedagić
 • Ermina Semiz
 • Mirsada Murguz
 • Alisa Okanović
 • Ramiz Nadarević
 • Suad Jašaragić
 • Azira Baraković
 • Gordana Lukić
 • Asima Pašalić
 • Sebiha Crnić
 • Aida Neskić
 • Azra Selimović
 • Azra Jelačić
 • Sadeta Jelečak
 • Irmana Ganibegović
 • Nermina Mehmedović
 • Ajla Odžak
 • Alma Mehmedagić
 • Udruženje ”Zajedno” Lidköping
 • Razija Riemer
 • Sevleta Hrustić
 • Nusreta Garčević
 • Sabina Hadžialić
 • Renata Bolić
 • Nusreta Forić
 • Aida Vehabović
 • Ivanka Senderović
 • Ermina Smailagić
 • Aida Ašić
 • Udruženje ”Ljiljan” Oskarshamn
 • Merima Šević
 • Aiša Ljaić
 • Edina Glavaš
 • Esada Forić
 • Mustafa Bojadžija
 • Mirsad Filipović
 • Šehiza Duraković
 • Đulsa Lizalo
Stranica obnovljena: 2019-04-17

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X