Rastemo zajedno u Malmöu

27 Apr, 2022 |

Trezvenjački obrazovni savez (NBV), Institut za jezik iz Sarajeva, Savez bosanskohercegovačkih udruženja (BHRF), Islamska zajednica Bošnjaka (BIS), Bosanskohercegovački savez žena (BHKRF), Bosanskohercegovačko-švedski savez žena (BHSKF), Bosanskohercegovački muslimanski omladinski savez (BEMUF) i APU Mreža organizuju susret bosanskohercegovačkih udruženja ”Rastemo zajedno”.

Rastemo zajedno u Malmöu

Rastemo zajedno u Malmöu

Vrijeme: subota, 14. maja 2022, 14.30–18.00

Mjesto: Ystadvägen 44, 214 45 Malmö

Dvojezičnost kao put razvoja

Program

  • 14.30 Uvod
  • 15.00 Razmišljanje mladih o maternjem jeziku
  • 16.00 Kafa
  • 16.30 Mladi roditelji i maternji jezik
  • 17.40 Zatvaranje

Kroz sadržaj … Catharina Sandberg, Muhidin Čolić, Sadeta Murić i Azra Jelačić.

Inspirativni susreti ”Rastemo zajedno” imaju za cilj informisati i inspirisati aktuelne vođe sekcija i uključiti nove članove.

Ovaj susret važi za bh. udruženja koja sarađuju s NBV Syd (Skane och Blekinge lan) na inicijativi ”Maternji jezik i dvojezičnost”, a posvećen je mladim članovima i mladim roditeljima.

Cijeli program je bez alkohola.

Prijave Azri Jelačić, azrajelacic@hotmail.com, 070-445 13 35 najkasnije 7. maja 2022..

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X