Vi växer tillsammans i Malmö

27 apr, 2022 |

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), Språkinstitutet i Sarajevo, Bosnisk-Hercegovinska riksförbund (BHRF), Bosniakiska islamiska samfundet (BIS), Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund (BHKRF), Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet (BHSKF), Bosnien-Hercegovinas muslimska ungdomsförbund (BEMUF) och APU Network arrangerar mötet för bosniska föreningar ”Vi växer tillsammans”.

Vi växer tillsammans i Malmö

Vi växer tillsammans i Malmö

Tid: lördag, den 14 maj 2022, kl. 14.30–18.00

Plats: Ystadvägen 44, 214 45 Malmö

Det är i språkandet som kunskapen blir till

Program

  • 14.30 Inledning
  • 15.00 Ungdomarnas tankar kring modersmal
  • 16.00 Fika
  • 16.30 Unga föräldrar och modersmal
  • 17.40 Avslutning

Genom innehållet … Catharina Sandberg, Muhidin Čolić, Sadeta Murić och Azra Jelačić

Inspirerande möten ”Vi växer tillsammans” har för avsikt att informera och inspirera nuvarande cirkelledare och inkludera nya medlemmar.

Detta möte gäller bosniska föreningar som samarbetar med NBV Syd (Skane och Blekinge län) inom initiativet ”Modersmal och tvasprakighet”.

Arrangemanget är alkoholfritt.

Anmälan till Azra Jelačić, azrajelacic@hotmail.com, 070-445 13 35 senast den 7 maj 2022.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska