Konferencija mandatora NBV-a 2023.

14 Mar, 2023 |

Upravo kada se ljeto približava, dobro došli na konferenciju mandatora NBV-a, ovog puta u Västeråsu.

Konferencija mandatora NBV-a 2023.

Konferencija mandatora NBV-a 2023.


Vrijeme: subota i nedjelja, 27–28. maja 2023.

Mjesto: Steam Hotel, Ångkraftsvägen 14, 721 31 Västerås

Program

Subota, 27. maja 2023

 • 11.00 Dolazak
 • 12.00 Ručak
 • 13.00 ”Društvene inovacije u javnom obrazovanju – prošlost, sadašnjost i budućnost”, predavačica Malin Lindberg, profesorica roda i tehnologije na Tehnološkom univerzitetu Luleå i pridružena profesorica na Visokoj školi Marie Cederschiöld. Malin se bavi se istraživanjem razvoja inkluzivnih inovacija i organizacija, a posebno proučava inovativna rješenja za društvene izazove, u neprofitnom, javnom i privatnom sektoru
 • 13.45 Grupna diskusija
 • 14.30 Razgovor u velikoj grupi
 • 15.00 Okupljanje radi zajedničkog odlaska u Bosanskohercegovačko udruženje na druženje, kafu i razgovor
 • 17.30 Zajednički povratak u hotel
 • 18.00–19.30 Upravni odbor NBV-a obavještava i razmatra pretpostavke za novi prijedlog državne potpore
 • 20.30 Večera u Locavoreu, u baru na hotelskom krovu

Nedjelja, 28. maja 2023.

 • 9.00 ”Kako vrijeme krize koju doživljavamo utiče na politiku droga?” kao i razgovor o našim zajedničkim naporima da vodimo Centar za politiku narkotika (NPC) s Peterom Moilanenom, direktorom NPC-a
 • 10.30 Prijepodnevna kafa
 • 11.00 Grupna diskusija
 • 11.45 Razgovor u velikoj grupi
 • 12.30 Sažetak i zaključak
 • 13.00 Ručak i povratak kući

Prijava NBV-u najkasnije 25. aprila 2023.

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski