Ett europeiskt år att stoppa våld mot kvinnor

4 maj, 2011 |
Europeiska Kvinnolobbyn – Stoppa våld mot kvinnor!

Europeiska Kvinnolobbyn – Stoppa våld mot kvinnor!

Europeiska Kvinnolobbyn (EWL) har initierat en bred europeisk opinionsbildningsrörelse och samlat icke-statliga organisationer och beslutsfattare att lobbyera för EU-omfattande åtgärder mot våld mot kvinnor samt att utse år 2013 till det europeiska året för att bekämpa och förebygga våld mot kvinnor.

Våld mot kvinnor är en fråga om mänskliga rättigheter. Det drabbar cirka 45 % av alla kvinnor i hela Europa. Uppskattningsvis en femtedel av kvinnorna i EU utsätts för våld inom hemmet och mer än en av tio kvinnor är offer för sexuellt våld. I Storbritannien upplever 80 000 kvinnor våldtäkt eller våldtäktsförsök, i Frankrike dödas en kvinna var tredje dag av sin partner. Våld i hemmet kostar EU:s medlemsstater 16 miljarder euro varje år – eller en miljon euro varje halvtimme. De årliga budgetarna för EU:s medlemsstater för förebyggande av våld mot kvinnor är 1 000 gånger mindre än denna siffra trots Eurobarometerns granskning, vilken belyser en utbredd oro för den omfattande förekomsten av våld mot kvinnor, även inom familj.

Europeiska året 2013 är det bästa sättet att uppmärksamma spridning av fenomenet våld mot kvinnor och dess effekter på samhället. Genom att utse ett sådant år kommer EU och nationella institutioner att öka medvetenheten om frågan och förnya sina politiska åtaganden att stoppa våld mot kvinnor. Detta är ett perfekt tillfälle att föreslå konkreta åtgärder tillsammans med medvetandehöjande insatser och i en mediekampanj: genom att koppla EU-året och en EU-omfattande politisk ram för att stoppa våld mot kvinnor, skulle EU visa sitt åtagande att leda mot en Europa fritt från alla former av våld mot kvinnor.

Mer info om European Coalition EY2013

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska