BHKRF:s företrädare har besökt CEI ”Nahla” Sarajevo

4 maj, 2011 |
Centrum för utbildning och forskning ”Nahla” i Sarajevo

Centrum för utbildning och forskning ”Nahla” i Sarajevo

Företrädare för Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige har den 20 april 2011 besökt Centrum för utbildning och forskning ”Nahla” i Sarajevo.

I Nahlas byggnad, som andas skönhet och prydlighet, har vi mötts med Sehija Dedović (centrets direktör), Đermana Šeta (chef för forskningsavdelningen), Azra Ibrahimović (chef för avdelningen för psykologisk rådgivning), Belma Panjeta (centrets sekretare) och Elmina Mušinović (portalredaktör www.nahla.ba). Ett väldigt kunnigt team och ett starkt centrum.

Centrum för utbildning och forskning ”Nahla” grundades 2000. Centrum erbjuder en plats där kvinnorna kan känna sig trygga och accepterade samt få möjlighet att umgås och skaffa sig kunskap och erfarenhet som krävs på arbetsmarknaden och att aktivt delta i samhällslivet. CEI ”Nahla” är ett centrum för alla flickor och kvinnor oavsett etnisk, religiös eller annan tillhörighet.

Syftet med besöket var att utbyta erfarenheter och etablera samarbete inom områden som är gemensamma för båda organisationerna, särskilt för att stärka kvinnors deltagande i det politiska och offentliga livet, mot våld mot kvinnor och stödja lokala initiativ.

Besöket genomfördes som en del av BHKRF:s studieresa till Bosnien och Hercegovina. BHKRF företräds av Emina Ćejvan, Jasna Perić, Hiba Čelik och Haris Tucaković.

Bilder från mötet

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska