Västra Götalands Kommitté för rättighetsfrågor vill stödja föreningar

11 maj, 2011 |
Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter gäller för alla människor jorden runt – även i Sverige och i Västra Götaland. I Sverige är vi juridiskt bundna att efterleva de mänskliga rättigheterna så som de är formulerade i olika internationella konventioner.

Alla människor har rätt till bästa möjliga hälsa, utbildning, kultur, arbetsmarknad, sjukvård och tillgänglighet till kollektivtrafik på likvärdiga grunder. Ingen människa får diskrimineras i samband med kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Dessa rättigheter har bland annat Västra Götalandsregionen ansvar för.

De många föreningar som finns i Västra Götaland gör idag ett stort och viktigt arbete för att stärka människors rättigheter och motverka diskriminering.

För första gången utlyser nu Västra Götalandsregionen projektmedel för att ge möjligheter att ytterligare utveckla och stärka arbetet kring en social hållbarhet och främjandet av de mänskliga rättigheterna.

Ansökningshandlingar och mer information

Kontakt

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska