Sällan sedda – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

12 sep, 2011 |
”Sällan sedda” – Socialstyrelsens utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

”Sällan sedda” – Socialstyrelsens utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld i minst lika hög grad som andra kvinnor, men det har hittills varit ett osynligt samhällsproblem. Socialtjänst, landstingen samt rättsväsendet måste därför förbättra sin förmåga att upptäcka, stödja och praktiskt hjälpa denna grupp av våldsutsatta kvinnor.

Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning är sällan sedda, såväl inom forskningen ingen som i den offentliga debatten.

Den vanligaste förövaren är en partner, men våldet kan också utövas av anställd personal vars egentliga uppgift är att ge den vård och service som kvinnorna behöver på grund av funktionsnedsättningen. Därför är det angeläget att öka medvetenheten och höja kompetensen inom olika personalgrupper så att våldet upptäcks och förebyggs och kvinnorna får det stöd och den hjälp de behöver.

ISBN 978-91-86885-43-4

Mer info | Ladda ner (PDF file 2,8 Mb)

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska