Svenska Handelsdagar i Bosnien och Hercegovina

9 sep, 2011 |
Swedish Trade Days in Bosnia and Herzegovina

Swedish Trade Days in Bosnia and Herzegovina

Sarajevo, den 24-25 oktober 2011

Det svenska Exportrådet, Sveriges ambassad i Bosnien och Hercegovina och Handelskammaren i Sverige och Norge anordnar den 24-25 oktober 2011 ett seminarium i Sarajevo med fokus på möjligheter för svenska företag verksamma inom tillverkningsindustrin och miljösektorn som är intresserade av att utforska marknaden i Bosnien och Hercegovina.

Seminariet kommer att ge de deltagande svenska företag en inblick i den ekonomiska situationen i Bosnien och Hercegovina, behov och långsiktiga investeringsplaner inom miljösektorn samt möjligheter inom tillverkningsindustrin.

Representanter från svenska företag kommer att få möjlighet att nätverka med tjänstemän, nyckelpersoner och beslutsfattare från industrin i Bosnien och Hercegovina och presentera sina företag, produkter och/eller lösningar till viktiga beslutsfattare och potentiella affärspartner i Bosnien och Hercegovina.

Det övergripande syftet med evenemanget är att skapa en plattform för dialog och kunskapsutbyte mellan svenska företag intresserade av möjligheter i Bosnien och Hercegovina, lokala aktörer och potentiella samarbetspartner samt relevanta finansiärer och organisationer.

Evenemanget syftar till att lyfta upp Sverigebilden och att lyfta fram svenska företags avsikter att intensifiera sina handelsförbindelser med Bosnien och Hercegovina.

Mer info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Engelska Bosniska