Brott i nära relationer ska uppmärksammas

23 sep, 2011 |
Våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor

Pressmeddelande | den 22 september 2011 | Justitiedepartementet och Utbildningsdepartementet

Regeringen har 22 september 2011 beslutat att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att genomföra en informationskampanj avseende brott i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Syftet med kampanjen, som är en fortsättning och vidareutveckling av den kampanj ”Kom till oss” som polisen genomförde 2009, är att uppmärksamma brott i nära relationer och uppmuntra att brotten polisanmäls.

– Mörkertalen för den här typen av brott är höga och många brottsoffer lider i tysthet. Långsiktiga och kontinuerliga insatser är därför viktiga och nu ger regeringen Rikspolisstyrelsen resurser till en förnyad kampanj, säger justitieminister Beatrice Ask.

Målgrupper för kampanjen är både de som är direkt utsatta för brott och de som bevittnar brott. För att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen innebär uppdraget både insatser av masskommunikativ karaktär och insatser som är mer riktade mot vissa målgrupper, såsom barn och unga samt personer med annat modersmål än svenska.

– Hemmet ska vara en trygg plats – inte en brottsplats. Den som utsätts för våld eller bevittnar våld i en nära relation måste veta var skydd och stöd finns att få, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

För uppdraget, som kommer att pågå mellan 2011 och 2013, tilldelas Rikspolisstyrelsen 14 miljoner kronor.

Mer info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska