Skylla sig själv? – om våld mot kvinnor i missbruk

13 okt, 2011 |
Skylla sig själv? – om våld mot kvinnor i missbruk

Skylla sig själv? – om våld mot kvinnor i missbruk

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterialet ”Skylla sig själv?”, som visar att våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem har svårare än andra våldsutsatta kvinnor att få relevant hjälp och stöd. Kvinnorna ses främst som missbrukare och inte som våldsutsatta.

Kvinnor med missbruksproblem befinner sig många gånger i situationer som ökar risken att utsättas för våld, samtidigt som de ofta möts av attityden att de har sig själva att skylla. Våldet ses som en konsekvens av missbruket och en vanlig uppfattning är att bara missbruket upphör så upphör även våldet. Därmed negligeras våldsutsattheten.

– För att kunna ge kvinnorna ett gott bemötande och det stöd och den hjälp de behöver är det viktigt att de som arbetar med dem får möjlighet att bredda sin kompetens i frågan och att de reflekterar över sina attityder gentemot kvinnorna, säger Maria Boustedt Hedvall, utredare på Socialstyrelsen.

Detta utbildningsmaterial vänder sig till personal inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevården, hälso- och sjukvården, ideella organisationer så som kvinnojourer och brottsofferjourer, ungdomsmottagningar, samt polis- och rättsväsende.

Boken innehåller diskussionsfrågor och kan med fördel användas i lokal och regionala tvärprofessionella utbildningar. Materialet fungerar även för den som vill öka sina kunskaper på egen hand.

Mer info | Ladda ner (PDF file 1,95 Mb)

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska