Är någon kvinna du känner utsatt för våld i sitt parförhållande?

14 okt, 2011 |
Är någon kvinna du känner utsatt för våld i sitt parförhållande?

Är någon kvinna du känner utsatt för våld i sitt parförhållande?
En handbok för familjemedlemmar, vänner och grannar (Kvinnolinjen)

Kvinnolinjen i Finland utarbetade den här handboken för närstående till kvinnor som är utsatta för våld, har man stött sig på en motsvarande australiensisk handbok, med deras tillstånd.

Den ursprungliga guiden: Is someone you know being abused in a relationship? A guide for families, friends & neighbours. 2001. Domestic Violence and Incest Resource Centre & Victorian Community Council Against Violence. Australia

Med våld i ett parförhållande avses här våld som förekommer i nära relationer, där den som utövar våldet är kvinnans make, ex-make, pojkvän eller ex-pojkvän.

Trots att fokus här ligger på att stöda kvinnor som utsatts för våld, hoppas man att också närstående till kvinnor som utsatts för våld får den information de söker i den här handboken.

När en kvinna berättar att hon blivit utsatt för våld, är det viktigt att ta det på allvar. Att tala om våld och att bli hörd och förstådd är de första stegen för att ta sig ur våldet. Ifall lyssnaren ifrågasätter kvinnans berättelse eller förebrår henne, finns det en risk att kvinnan aldrig mera vågar tala med någon om våldet.

Ladda ner (PDF file 0,17 Mb)

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska