Umgängessabotörerna

9 feb, 2012 |
Umgängessabotörerna

Umgängessabotörerna

Umgängessabotörerna – mammors berättelser om att skydda sina barn mot pappans våld och övergrepp.

Av: Sammanställd av Roks/ Gunilla Nordenfors

Den svenska lagstiftningen kring vårdnad och umgänge har tagits fram med goda avsikter. Men kvinnojoursrörelsen har länge vittnat om att lagstiftningen inte ser till alla barns bästa. Att det livsviktiga barnperspektivet ofta saknas när kvinnor och barn som utsatts för mäns våld möter samhällets olika aktörer.

I den här skriften vittnar sex kvinnor om en påfrestande kamp mot före detta män, sociala myndigheter och rättsväsende. Är dagens regelverk det bästa tänkbara? Lever samhällets aktörer upp till lagstiftarens intentioner? Den här skriften är ett inlägg i diskussionen.

Mer info | Ladda ner (PDF file 0,5 Mb)

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska