Ny bok om arbetet i EU mot våld mot kvinnor

28 feb, 2012 |
Eva-Britt Svensson: ”EU vill stoppa våldet mot kvinnorna”

Eva-Britt Svensson: ”EU vill stoppa våldet mot kvinnorna”

Av: Mikael Gustafsson, medlem i GUE/NGL

Eva-Britt Svenssons bok ”EU vill stoppa våldet mot kvinnorna” handlar om hur det gick till när EU-parlamentet antog ett antal radikala ståndpunkter som syftar till att hejda våldet mot kvinnorna. Boken går igenom Eva-Britts betänkande punkt för punkt och pekar ut det som är särskilt användbart i Sverige.

”Jag kan inte säga när EU kommer att införa lagstiftning om våld mot kvinnor. Men jag är övertygad om att det blir så”, skriver Eva-Britt Svensson, tidigare EU-parlamentariker och ordförande i parlamentets jämställdhetsutskott.

Andra röster om boken:

”Vad har hänt? Har EU börjat bry sig om kvinnorna?” undrade jag. Det var april 2011 och EU-parlamentet hade just antagit en resolution som menade att surrogatmödraskap var ett allvarligt utnyttjande av kvinnans kropp. I resolutionen stod också att EU måste agera mot våld emot kvinnor och att prostitution var ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Det som hade hänt var Eva-Britt Svensson. Utnämnd till den bästa parlamentarikern 2010 och en av kvinnosakens starkaste röster i Europa på senare år. Hon förändrade jämställdhetsutskottet från en konservativ bastion till en kraft för förändring. Hur gick det till? Läs boken! (Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare)

Det finns en god chans att EU kommer att lagstifta om våld mot kvinnor, och i så fall är det mycket tack vare Eva-Britt Svenssons envisa arbete. Kvinnojourerna och tjejjourerna inom Roks skulle välkomna en sådan lagstiftning! (Angela Beausang, ordförande för Roks, Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige)

Eva-Britt har lyckats med konststycket att få ett konservativt parlament att ställa sig bakom en radikal politik mot våld mot kvinnor. Det är stort, och det är användbart för framtiden. (Margareta Winberg, ordförande UN Women Sverige)

Beställ boken, det är gratis! Mejla till berit.dahlstrom@europarl.europa.eu så skickar de den!

Du kan också ladda ner den i pdf-format (0,63 Mb).

Relaterade länkar: Ny bok av Eva-Britt Svensson

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska