Regeringens satsningar för att förebygga och bekämpa sexuellt våld och andra sexuella övergrepp

28 feb, 2012 |
Regeringens satsningar för att förebygga och bekämpa sexuellt våld och andra sexuella övergrepp

Regeringens satsningar för att förebygga och bekämpa
sexuellt våld och andra sexuella övergrepp

Under perioden 2011–2014 intensifierar regeringen arbetet med att förebygga och bekämpa sexuellt våld och andra sexuella övergrepp.

Regeringen har beslutat om 120 miljoner i satsningen. Psykiskt, fysiskt och sexuellt våld kan under inga omständigheter accepteras eller ursäktas.

Mäns fysiska, psykiska och sexuella våld mot kvinnor utgör ett allvarligt hinder för jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter. Sexuellt våld bidrar till ojämställdhet mellan kvinnor och män i samhället i stort, inte bara i den nära relationen. Rädslan för att bli utsatt inskränker flickors och kvinnors livsutrymme. Förutom att skydda och bistå dem som utsätts måste samhället konfrontera de bakomliggande värderingar och attityder som bidrar till våldsutövandet.

Satsningar görs inom följande områden:

  • Förebyggande arbete
  • Insatser till stöd för utsatta
  • Insatser riktade till våldsutövare
  • Insatser riktade till rättsväsendet
  • Ökad kunskap

Ladda ner: Regeringens satsningar för att förebygga och bekämpa sexuellt våld och andra sexuella övergrepp (PDF file 0,9 Mb)

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska