Folkbildningens Vägval & Vilja

13 mar, 2012 |
Folkbildningens Vägval & Vilja

Folkbildningens Vägval & Vilja

Inom folkbildningen har under flera år diskuterats kring statens syften med statsbidrag till folkbildning, regelverk och intentioner med folkbildningen.

Förslaget till idédokument har arbetats fram inom en beredningsgrupp i Folkbildningsrådet med företrädare för Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Folkbildningsrådet. Det baseras på de synpunkter och förslag som studieförbund och folkhögskolor lämnat in under 2011.

Folkbildningens Vägval & Vilja är ett dokument som vänder sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Dokumentet beskriver den samhällsroll den samlade folkbildningen vill ha inför framtiden och vad folkbildningen är beredd att göra. Det är angeläget att förslaget diskuteras inom hela folkbildningen, på alla nivåer, i och med att Folkbildningens Vägval & Vilja ska uttrycka folkbildningens gemensamma uppfattning.

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund (BHKRF) som Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhets (NBV:s) medlemsorganisation ser gärna att våra föreningar och medlemmar, i bästa folkbildningsanda, också ger sina synpunkter på materialet.

Folkbildningens Vägval & Vilja (PDF file 0,5 Mb)

Skicka dina synpunkter senast den 12 april 2012.

Dina synpunkter

    Förening/avdelning*

    Ditt namn och efternamn*

    Din E-post*

    Dina synpunkter*

    Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska