Vägen ut från familjevåld

14 mar, 2012 |
Rita Olovson ”Vägen ut från familjevåld”

Rita Olovson ”Vägen ut från familjevåld”

Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället. Här finns också konkreta råd och vägledning kring vilket stöd den våldutsatta kvinnan och hennes barn kan få, om vart hon kan vända sig för att få hjälp och om vad som händer under uppbrottsprocessen.

Boken är framtagen med stöd av Ungdomsstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län, i samarbete med Kvinnojouren Stina i Järfälla.

Boken innehåller bl.a. information om:

  • Mänskliga rättigheter, FN:s kvinno- och barnkonvention, brottsbalken, föräldrabalken, socialtjänstlagen, utlänningslagen, m.m.
  • Polisanmälan, skilsmässa, rättegång, vårdnad, bodelning, skadeståndbegäran
  • Vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig för att få hjälp och stöd t.ex. kvinnojourer, socialtjänsten, ungdomsmottagningen, föräldramottagningen
  • Våldets mekanismer, hedersrelaterat våld
  • Skyddsåtgärder, checklistor, praktiska tips och viktiga telefonnummer

Boken finns i två versioner – svensk och arabisk.

Mer info | Ladda ner (PDF file 1,6 Mb)

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska