Duktiga flickor kostar inte – en jämställdhetsanalys av budgetpropositionen för 2012

28 mar, 2012 |
Duktiga flickor kostar inte – en jämställdhetsanalys av budgetpropositionen för 2012

Duktiga flickor kostar inte
– en jämställdhetsanalys av budgetpropositionen för 2012

Nu är äntligen Sveriges Kvinnolobbys årliga granskning av statsbudgeten här!

Tid: den 19 april 2012, kl. 13.00–15.00

Plats: Riksdagen L4–17, Mynttorget 2

Anmälan: senast 16:e april till sara.berggren@sverigeskvinnolobby.se

I årets rapport har Sveriges Kvinnolobby ett särskilt fokus på unga kvinnor och utgår från politikområdena utbildning, arbetsmarknad och hälsa. Granskningen visar att flertalet av regeringens stora satsningar som riktar sig till unga, i högre grad gynnar män än kvinnor. Flickor och unga kvinnor får helt enkelt inte kosta lika mycket som pojkar och unga män.

Välkommen till ett seminarium där Sveriges Kvinnolobby presenterar och diskuterar resultaten av sin rapport!

Medverkande:

  • Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister och vice utbildningsminister
  • Jenny Petersson, arbetsmarknadsutskottet (m)
  • Ylva Johansson, arbetsmarknadspolitisk talesperson (s)
  • Gunilla Svantorp, utbildningsutskottet (s)
  • Hanna Wagenius, förbundsordförande (CUF)
  • Ebba Tornérhielm, förbundsstyrelseledamot (LUF)
  • Stefan Lindborg, förbundsordförande (Ung vänster)
  • Kaisa Karro, förbundsstyrelseledamot (SSU)
  • Aron Modig, förbundsordförande (KdU)

Moderator: Kristina Hultman, journalist och författare

Arrangör: Sveriges Kvinnolobby i samverkan med Carina Ohlsson (Socialdemokraterna) och Susanna Haby (Moderaterna)

Förstora: Duktiga flickor kostar inte – en jämställdhetsanalys av budgetpropositionen för 2012

Duktiga flickor kostar inte
– en jämställdhetsanalys av budgetpropositionen för 2012

Informationsblad

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska